Vodoinštalácie

Prečo sú požiadavky na kvalitnú vodoinštaláciu?

Podstatné je predchádzať havarijným situáciam vo vašej domácnosti, ktoré sú potrebné čo najskôr vyriešiť. Naša firma ponúka kvalitných odborníkov, ktorí správnou inštaláciou, údržbou a prevenciou predídu takýmto haváriám a tým ušetria tak váš čas ako i financie. Vďaka kvalitne odvedenej práci na vodoinštaláciách si môžete ešte dlho užívať nerušený chod vašej domácnosti, bez neočakávaného prerušenia dodávky vody, tepla či kanalizačného odtoku.

Čo všetko patrí pod vodoinštalačné práce

Zabezpečujeme kompletnú montáž vodovodných, tepelných a kanalizačných rozvodov pri novostavbách, bytoch, či väčších objektoch. Zabezpečíme aj s montáž tepelného a vykurovacieho zariadenia. Všetky práce okolo napojenia kanalizačné zariadenia, septiku alebo domácej čističky odpadových vôd sú pre nás bežné.

Hlavne sa ale zameriavame na vodoinštalačné služby pri rekonštrukciách a prestavbách domov či bytov a kúpeľňových jadier, ako aj výmenu starých vodovodných potrubí, či tepelných  a plynových rozvodov. Vykonávame taktiež revízne prehliadky a zabezpečíme príslušné osvedčenia.
Medzi ďalšie služby patria montážne a údržbárske práce všetkých ostatných vodovodných zariadení. Sú to napríklad vodovodné batérie, sanitárne a kúpeľňové zariadenia, WC, opravy splachovačov, výhrevné vodné zariadenia.

Kvalitnú prácu dokážu urobiť iba osvedčení odborníci

Na vodoinštalačné práce sa špecializujeme už niekoľko rokov. Náši skúsení pracovníci sa postarajú o všetky vaše požiadavky. Vodoinštalatérske montážne práce sú naozaj rozmanité a častokrát špecifické, no naše skúsenosti a používanie najnovších technológií a kvalitného materiálu vám zabezpečia dlhodobú prevádzku bez porúch a starostí. Využitím našich profesionálnych vodoinštalatérskych služieb tak ušetríte čas i peniaze.