Odborné práce elektro

Revízie elektrických zariadení v rozsahu :

E1.0 – technické zariadenia elektrické NN, VN napätia včítane bleskozvodov
A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu
B – objekty s nebezpečenstvom výbuchu
E2 – technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V včítane bleskozvodov

Elektromontáže – elektroinštalácia

Komplexné elektroinštalácie v budovách a priemyselných objektoch, elektrické prípojky k rodinným domom, montáž bleskozvodov a všetky činnosti s touto profesiou spojené. Zabezpečujeme činnosti v oblasti
– silnoprúdové a slaboprúdové rozvody
– montáž a opravy bleskozvodov
– zabezpečovacie zariadenia
– výroba rozvádzačov a zapájanie
– odborné prehliadky a odborné skúšky elektrického zariadenia
– odborné prehliadky a skúšky systému ochrany pred bleskom
– drážkovanie do panelu, poteru, tehly, pórobetónu pre káble
– osadenie inštalácií do betónu, tehly, pórobetónu