Úvod

Romis, s.r.o.

Moderná doba kladie čoraz vyššie nároky na kvalitu odborných pracovníkov, ktorí dokážu zabezpečiť rôzne požiadavky zákazníkov. Sledujeme moderné trendy a pracujeme s najkvalitnejšími a najmodernejšími materiálmi. pri prácach dodržujeme všetky normy a postupujeme podľa platných predpisov. Pracovníci našej firmy sú profesionálmi v danom odbore s mnohoročnými skúsenosťami.

Naša spoločnosť vykonáva revízie elektrických zariadení NN, VN a bleskozvodov. Montáže elektroinštalácie, bleskozvodov, vodoinštalačné, kúrenárske, plynárenské a stavebné práce.Tak isto naša spoločnosť zabezpečuje výchovu a vzdelávanie elektrotechnikov, školenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany…

А выбрать на самом деле есть с чего, ведь игровой арсенал риобет содержит более 1200 разнообразных азартных игр, радующих азартных игроков приличным процентом отдачи.