Školenia

Naša spoločnosť zabezpečuje výchovu a vzdelávanie elektrotechnikov, školenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.

Aké školenia vykonávame ?


Odborná spôsobilosť pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach

§ 21 Elektrotechnikov
§ 22 Samostatných elektrotechnikov
§ 23 Elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo prevádzky

 

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov po piatich rokoch

Fyzická osoba, s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou je povinná každých 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov § 16, odst. 4 a vyhlášky MPSVR č. 356/2009 Z.z.

Školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany

Školenie vstupné a opakované pre zamestnancov s overením vedomostí BOZP a OPP (ochrany pred požiarmi)

Školenia vykonávame v našich školiacich miestnostiach v Žiline. V prípade potreby vieme vykonať školenie aj na Vašich pracoviskách