Odborné vzdelanie a prax

  • Odborné vzdelanie – pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 21 – § 24 vyhlášky č. 508/2009 z.z.
    • Ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie
    • Odborné vzdelanie v inom učebnom alebo študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenia elektrotechnické

Odborná prax – pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 21 – § 24 vyhlášky č.508/2009 Z.z.
– je činnosť pri projektovaní, konštruovaní, montáži, oprave, rekonštrukcii a výkone kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia príslušnej skupiny

Odborná prax požadovaná pri jednotlivých stupňoch odbornej spôsobilosti

vzdelaniedo 1000 Vnad 1000 Vlen činnosť na
bleskozvodoch
§ 21vyučený, ÚSO, VŠbez praxebez praxe
§ 22 vyučený, ÚSO, VŠ 1 rok2 roky6 mesiacov
§ 23vyučený4 roky5 rokov3 roky
§ 23ÚSO3 roky4 roky2 roky
§ 232 roky3 roky2 roky